Julien Librecht     

 


 

Biografie
Bibliografie
Plastisch werk
 Politiek
Contact

                  

 

Stemmen uit de letterkundige wereld...

 

“... Voor Julien Librecht bestaan er geen literaire theorieën, geen voorgeschreven creatieve leerstellingen, geen verbale wetmatigheid. In zijn geesteswereld tellen enkel echtheid, natuurlijkheid, gevoelskracht, empathie, vermogen tot sfeerschepping en episch denken. Zijn werken komen uit zijn hoofd én uit zijn hart en hebben niets te maken met hermetisme en/of uiterlijke schijn. Hij schrijft enkel over dingen die weerklank vinden in zijn hart....”

 

“... Té bescheiden voor memoires, té breeddenkend voor pamflet en schotschrift, té onthecht voor vergelding of rancune, bestrijkt Julien Librecht vele facetten van de rede en het gemoed, steeds gedragen op de ruime golven van een zwierige taal en een brede geest...”